اولین فیلم از لحظه زلزله کردستان

دانلود ویدیو

فیلمی از لحظه وقوع زلزله در شهر مریوان کردستان را مشاهده کنید؛ گزارش مقدماتی زلزله بزرگی: ۵.۳ محل وقوع: مرز عراق و کردستان - حوالی مریوان(کردستان) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹:۴۲:۲۳ طول جغرافیایی: ۴۶.۰۲ عرض جغرافیایی: ۳۵.۶۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۰کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۴کیلومتری مریوان (کردستان) ۲۸کیلومتری چناره (کردستان) ۲۸کیلومتری بوئین سفلی (کردستان) نزدیکترین مراکز استان: ۹۸کیلومتری سنندج ۱۷۹کیلومتری کرمانشاه است .