پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 اسطوره فوتبال ایران با دریافت حکمی، مشاور عالی مالک باشگاه خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول فوتبال ایران شده است.

 علی کریمی اسطوره فوتبال ایران، مشاور عالی مالک یک باشگاه لیگ یکی شد.

با حکم مسعود عبدی، مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد، علی کریمی اسطوره فوتبال ایران به عنوان مشاور عالی مالک خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول انتخاب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: