پایگاه خبری خانه فوتبال:

مهدی تاج با قراردادی که با مارک ویلموتس بست، فوتبال ایران را تا مرز نابودی کشاند. این قرارداد هنوز دردسرهای زیادی برای فوتبال دارد. پرونده ایران و ویلموتس به دادگاه رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است. در همین حال خبر رسیده مربی بلژیکی با پیشنهاد فدراسیون کنگو برای همکاری روبرو شده است. البته او این پیشنهاد را قطعا رد می کند چون اگر بیرون بماند هزینه بیکاری اش را از فدراسیون فوتبال می گیرد که همان قراردادش سنگینش است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: