فیلم گل اول پرسپولیس به نساجی

دانلود ویدیو

گل اول پرسپولیس به نساجی توسط کنعانی زادگان حسین کنعانی زادگان گل اول پرسپولیس را با پاس مهدی ترابی مقابل نساجی به ثبت رسانید.