فیلم گل فنی شارلروا به یوپن با ضربه قلی زاده

دانلود ویدیو

شارلروا توسط علی قلی زاده در دقیقه 32 موفق به گلزنی شد.