ضربه دیدنی و گل شهاب زاهدی برای زوریا

دانلود ویدیو

گل دوم زوریا به المپیک دونتسک توسط شهاب زاهدی در دقیقه 71 زده شد.