پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

پروین که به بهشت زهرا رفته بود، در مورد این کار خود گفت: راستش را بخواهید خیلی دلم برای علی انصاریان تنگ شده بود. چند روزی بود که مدام به او فکر می کردم .واقعا حیف شد که  این جوان این قدر زود از بین ما رفت. جوانی که همه جوره هوای مادرش را داشت و خیلی با مرام وبا معرفت بود.من هرگز یاد ندارم که به بزرگتر خود بی احترامی کرده باشند و یا حتی صدایش را بالا برده باشد و از این لحاظ واقعا یک نمونه بود. واقعا خیلی بد شد که به خاطر کرونا ما را تنها گذاشت و رفت .

پروین در ادامه گفت: خیلی دلم برای علی تنگ شده بود وقتی سر قبرش رفتم احساس آرامش کردم فکر می‌کنم او هم خیلی خوشحال شد که من امروز به بهشت‌زهرا رفتم امیدوارم خداوند به خانواده اش صبر بدهد و مادر عزیزش را برای بقیه بچه ها حفظ کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: