پایگاه خبری خانه فوتبال:

 امامی فر که گفته می شود به صورت غیر رسمی کناره گیری کرده و البته هنوز استعفای مکتوب خودش را ارائه نداده دومین مدیر منصوب از جانب شهاب عزیزی خادم است که حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال نیست و این اتفاق در کمترین دو ماه جالب توجه و بی سابقه به نظر می رسد.
پیش از این علی جوادی مدیر روابط عمومی منصوب عزیزی خادم از سمت خودش استعفا داده بود که دلیل این کناره گیری برخی انتصابات انتقاد برانگیز خصوصا خورشیدی سرپرست جدید تیم ملی فوتبال بود. اما ظاهرا دلیل استعفای امامی فر عدم انتصاب برخی از نفراتی است که وی درخواست کرده به منظور فعالیت در مرکز ملی فوتبال به این مجموعه اضافه شوند و این تصمیم با موافقت رئیس فدراسیون همراه نبوده است.
امامی فر معتقد است حمایت لازم از وی صورت نگرفته و بدون هماهنگی و همراهی رئیس فدراسیون امکان فعالیت در سمت جدید را ندارد ، به همین دلیل خیلی زود از سمت خودش استعفا داده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: