فیلم:یاعلی گفتن فردوسی پور از برگردان زلاتان به ایران

دانلود ویدیو

قیچی برگردان زلاتان به ایران با «یا علی» گفتن عادل فردوسی‌پور