فیلم: اعتراضات لفظی فرهاد مجیدی به داوری‌های ضد تیم های ایرانی

دانلود ویدیو

افشای اعتراضات لفظی فرهاد مجیدی به ناداوری‌های آسیایی ویدیویی از اعتراضات فرهاد مجیدی به ناداوری‌های آسیایی را می‌بینید. منبع: خبرفوری