پایگاه خبری خانه فوتبال:

 بر اساس شواهد و بررسی های صورت گرفته از جانب کمیته ویژه ای که به منظور تحقیق در این خصوص شکل گرفته تیم پزشکی به شکل نادرست و غیرمسئولانه برای درمان مارادونا اقدام کرده و کوتاهی همچنین کم کاری در عملکرد این تیم مورد تایید قرار دارد.

بر این اساس طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده بررسی شرایط جسمی مارادونا در 12 ساعت پایانی زندگی وی نشان می دهد که او در شرایط نامناسبی قرار داشته و رسیدگی لازم برای خروج اسطوره فوتبال جهان از این شرایط صورت نگرفته است. وضعیت جسمی مارادونا از ساعت 30 دقیقه بامداد روز 25 نوامبر بحرانی بوده و بررسی ها نشان می دهد توجه لازم به بیمار در این شرایط صورت نگرفته است.

در گزارش رویترز همچنین به این موضوع اشاره شده که مسئولین و وکلای مرتبط با این پرونده حاضر به اظهار نظر و تایید یا تکذیب این موضوع نشدند.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: