پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 از آنجا که امضای اسماعیل خلیل زاده به عنوان رئیس هیات مدیره استقلال باید پای برگه های مالی این باشگاه باشد؛ اعضای هیات مدیره آبی ها قصد دارند حق امضای خلیل زاده را باطل کنند و مسئولیت او را تا اطلاع ثانوی به محمدرضا آصفی دیگر عضو هیات مدیره استقلال واگذار کنند تا در زمینه امور بانکی این باشگاه با مشکل مواجه نشوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: