ببینید افشاگری مهم درباره جواد خیابانی|فیلم

دانلود ویدیو

افشاگری مجری تلویزیون درباره کاهش وزن غیراصولی جواد خیابانی ویدئویی از صحبت‌های عبدالرضا امیراحمدی، مجری تلویزیون درباره کاهش وزن غیراصولی جواد خیابانی و بروز مشکلات راه رفتن برای او را مشاهده می‌کنید. منبع: صداوسیما