پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 شهاب الدین عزیزی خادم امور مربوط به آی تی فدراسیون فوتبال را به سیامک عزیزی خادم پسر عموی خود سپرد تا تعداد عزیزی خادم های فدراسیون دو برابر شود!

این تصمیم رییس فدراسیون در فضای مجازی و بین کاربران واکنش های منفی به دنبال داشته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: