پایگاه خبری خانه فوتبال:

بعد از آنکه مشکلاتی برای اسماعیل خلیل زاده رئیـس هیأت مدیره استقلال بوجود آمد هیات مدیره استقلال در حال حاضر تنها سه عضو به نام های حمیدرضا آصفی، حجت نظری و مهدی عبدیان دارد. 

در حالی که به نظر می رسد باید حداقل یک عضو به هیئت مدیره آبی‌ها اضافه شود تا جای اسماعیل خلیل زاده پر شود اما شنیده می شود این اتفاق نخواهد افتاد و هیئت مدیره استقلال با همین سه عضو به کار ادامه می دهد. در این صورت آصفی که ارتباط خوبی هم با کارگزار استقلال دارد و از تجربه بالاتری نسبت به دو عضو دیگر برخوردار است به صورت موقت رئیس هیئت مدیره خواهد شد تا تکلیف نهایی مشخص شو.

حمید رضا آصفی در این خصوص می گوید: تا به حال درباره ریاست هیئت مدیره هیچ صحبتی با من نشده است.

وی درباره پست جنجالی وزیر ارتباطات و ناراحتی استقلالی‌ها نیز گفت: بهتر است این اتفاقات را فراموش کنیم و دیگر به این مسائل نپردازیم. وزیر ارتباطات پس از آن، پست دیگری منتشر کرد و از فرهاد مجیدی دلجویی کرد. 

منبع: ایران ورزشی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: