پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

شهاب الدین عزیزی خادم درباره قانون منع حضور خارجی‌ها در فوتبال ایران گفت: این قانون را لغو کردیم ولی با مکانیزم مناسب.

وی اضافه کرد: نمی شود درهای توسعه و دانش را بست ولی مربیان و بازیکنانی که به ایران می آیند باید حتما بازی ملی داشته باشند. ضمن آنکه باشگاه ها باید ضمانت بدهند و ۱۰ درصد از درآمد آنها به فوتبال پایه اختصاص داده شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: