پایگاه خبری خانه فوتبال:

همزمان با پرواز استقلال به آبادان برای بازی با نفت، عکسی از رشید مظاهری زیر دستگاه و اشعه، در حال معاینه و مداوای کتف آسیب دیده اش منتشر شده که نشان می دهد دلیل غیبت او در پرواز استقلال به آبادان، وضعیت کتفش است.

photo_2021-05-24_00-08-09

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: