گل پرسپولیس به ذوب آهن توسط عبدی

دانلود ویدیو

گل دوم پرسپولیس به ذوب آهن توسط عبدی دقیقه 81 پرسپولیس موفق شد در دیدار مقابل ذوب آهن در دقیقه 81 توسط عبدی به گل برسد.