پایگاه خبری خانه فوتبال:

بعد از پایان دیدار ذوب آهن و پرسپولیس، محمدحسین کنعانی زادگان قصد داشت برای خوش و بش با یکی از بازیکنان ذوب آهن و تعویض پیراهن وارد رختکن ذوب آهن شود که تدارکات ذوب آهن مانع از ورود او به رختکن شد و درگیری لفظی بین تدارکات و کنعانی زادگان شکل گرفت و در نهایت نیروهای انتظامی اجازه ادامه درگیری را ندادند و کنعانی زادگان را از رختکن ذوب آهن دور کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: