دوئل دیدنی کریم باقری و کنعانی‌زادگان درتمرین تیم ملی

دانلود ویدیو

کل‌کل دو پرسپولیسی در تمرین تیم ملی با چاشنی جرزنی دوئل کریم باقری و کنعانی‌زادگان در حاشیه تمرین تیم ملی با چاشنی جرزنی را ببینید. منبع: خبرورزشی