تصاویر جنازه رها شده جلوی بیمارستان+جزئیات

دانلود ویدیو

مرگ یک فرد در مقابل درب بیمارستان نظام مافی شوش و رها شدن جسد او.