فیلم:طلبکار با خاور جلوی باشگاه استقلال

دانلود ویدیو

حضور یک طلبکار عجیب با خودروی خاور مقابل باشگاه استقلال