ورود جیمی‌جامپ مدل جدید در زمین فوتبال

دانلود ویدیو

رونمایی از شیوه نوین جیمی‌جامپ در لهستان در جریان یک بازی دوستانه در لیگ سطح ۳ لهستان، فرود اضطراری یک چترباز در وسط زمین باعث توقف بازی شد