پایگاه خبری خانه فوتبال:

بعد از حاشیه های مربوط به درگیری آقای سرپرست با سرپرست یکی از تیمهای دیگر،مدیر عامل باشگاه هم وارد ماجرا شد و خلاصه اتفاقاتی رخ داد که منجر به قهر طرفین شد. جالب این که حدود دو ماه از این ماجرا می گذرد و هیچ کدام از طرفین حرکتی برای آشتی کردن انجام نداده اند. در داخل تیم البته همه می دانند که آنها با هم قهرند اما عده ای ترجیح می دهند خود را درگیر ماجرا نکنند چون می گویند شاید مدیر عامل باشگاه تا یکی دو ماه دیگر برود و همه یادشان برود که با سرپرست تیم قهر است.

سرپرست مورد نظر سر یک مصاحبه به شدت از شخص مدیر عامل دلخور است و اصلا دوست ندارد او را ببیند چه رسد به این که بخواهد با این مدیر آشتی کند. حالا باید دید سرانجام این داستان به کجا کشیده می شود؟


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: