ببینید آقا کریم پرسپولیس مرد بزنگاه‌های مهم

دانلود ویدیو

برادر بزرگتر؛ یکی مثل آقا کریم کریم باقری ستاره سال‌های نه چندان دور تیم ملی و پرسپولیس، این روزها نقش یک برادر بزرگتر را برای بازیکنان فوتبال ایران بازی می کند. کسی که در بزنگاه‌های مهم توانسته جلو درگیری و حواشی ها را بگیرد. منبع: خبرآنلاین