پایگاه خبری خانه فوتبال:

ابراهیم شکوری مدیر اجرایی پرسپولیس فاش کرد پیشنهادات مالی سنگینی به بازیکنان این تیم داده اند.

او از این گفت که خارجی‌ها حاضرند به بعضی بازیکنان این تیم بین ۶٠ تا ٧٠ میلیارد تومان پرداخت کنند. او اضافه کرد: به بازیکنان ما از داخل هم پیشنهاد ٢٠ تا ٢۵ میلیارد تومانی داده اند. در این شرایط نگه داشتن بازیکنان واقعا سخت است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: