اولین فیلم از تجمع هواداران خشمگین استقلال مقابل قوه‌قضائیه

دانلود ویدیو

شماری از هواداران استقلال به نشانه اعتراض به وضعیت تیم‌شان مقابل ساختمان قوه‌قضائیه تجمع کردند.