پایگاه خبری خانه فوتبال:

براساس نحوه قرار گیری ایران در یکی از گروه‌های A یا B و ترتیب برگزاری بازی‌ها، برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمان به این صورت خواهد بود که تیم میزبان ابتدا نوشته شده است:

 ایران - (سوریه یا عمان)، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

(عراق یا چین) - ایران، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

(عربستان یا امارات) - ایران، ۱۵ مهر ۱۴۰۰ 

ایران - (کره جنوبی یا استرالیا)، ۲۰ مهر ۱۴۰۰

(ویتنام یا لبنان) - ایران، ۲۰ آبان ۱۴۰۰

(سوریه یا عمان) - ایران، ۲۵ آبان ۱۴۰۰

ایران-(عراق یا چین)، ۷ بهمن ۱۴۰۰

ایران- (عربستان یا امارات)، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

(کره جنوبی یا استرالیا) - ایران، ۴ فروردین ۱۴۰۱ 

ایران- (ویتنام یا لبنان)، ۹ فروردین ۱۴۰۱

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: