تاریخ واکسیناسیون افراد کمتر از ۶۰ سال اعلام شد

دانلود ویدیو

زمان واکسیناسیون افراد زیر ۶۰ سال مشخص شد