فیلم|لحظه درگیری گردان با داور چهارم

دانلود ویدیو

درگیری فیزیکی شهاب گردان با داور سنگربان ذوب آهن اصفهان پس از دریافت کارت قرمز به سمت داور چهارم رفت و با او درگیری فیزیکی پیدا کرد.