پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

در تیرماه 1354 مجله کیهان ورزشی عکس سه ستاره آن زمان پرسپولیس یعنی ابراهیم آشتیانی، صفر ایرانپاک و علی پروین را با تیتر "سه سردار بزرگ پرسپولیس" به روی جلد خود برده است.

 پرسپولیسمنبع:فدراسیون تاریخ و آمار

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: