خواندن سرود قهرمانی توسط پسران مسی پس از قهرمانی کوپا

دانلود ویدیو

تصویری از پسران مسی را مشاهده می کنید که پس از قهرمانی آرژانتین در کوپا آمه‌ریکا، با لباس‌های آرژانتین سرود قهرمانی می‌خوانند.