حمله همه جانبه به علی کریمی! کنایه مجری ۲۰:۳۰ و به او!

دانلود ویدیو

نمایش خانه کریمی در ۲۰:۳۰ و کنایه مجری به او!