ویدئویی جنجالی جدید از کتک‌کاری شدید چند دختر

دانلود ویدیو

روز گذشته با انتشار ویدئویی از دعوای چند دختر دهه هشتادی در اصفهان، توجهات به این موضوع بیش از پیش جلب شد. امروز نیز ویدئویی جدید از دعوا و کتک‌کاری چند دختر جوان در فضای مجازی در حال انتشار است. منبع: آخرین خبر