پزشک زیبایی قلابی با اسلحه و مواد مشغول جراحی به دام افتاد

دانلود ویدیو

لحظه دستگیری غافلگیرانه پزشک قلابی مسلح توسط پلیس تهران! یک پزشک زیبایی قلابی، به صورت غافل‌گیرانه توسط پلیس در منطقه غرب تهران دستگیر شد.