پایگاه خبری خانه فوتبال:

به گزارش پایگاه خبرى خانه فوتبال کامرانى فر پس از انتصاب به عنوان سرپرست دبیرکلى قصد دارد تغییرات تازه اى در این حوزه ایجاد کند.

گفته مى شود احتمال برکنارى پریا شهریارى که در دوره مدیریت ساکت، شکورى، نبى و قنبرزاده در سمت معاون دبیرکل حضور داشت قوت گرفته و کامرانى فر به دنبال انتخاب گزینه جایگزین است.

تایید حکم معاونت شهریارى در دوره قنبرزاده نیر حاشیه ساز شده بود و گفته مى شد این موضوع از مسائل مورد اختلاف رییس و دبیرکل وقت فدراسیون به شمار مى رفت.

این در حالى است که موقعیت شهریارى در کمیته فوتبال ساحلى نیز پس از ناکامى این تیم در راه یابى به جام جهانى و انتقادات گسترده پیشکسوتان این رشته از عملکرد وى متزلزل شد.

باید دید دوره حضور معاون دبیرکل در این سمت به پایان خواهد رسید و شهریارى که از نیروهاى نزدیک به على کفاشیان ، تاج و نبى محسوب مى شد و در انتخابات نیز نایب رییس منتخب کیومرث هاشمى بود، در هفته جارى برکنار خواهد شد یا اینکه در سمت خودش و در کنار دبیرکل دیگرى به کار ادامه مى دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: