پایگاه خبری خانه فوتبال:

پرسپولیس  در حالی خود را برای ضربات پنالتی در دربی آماده کرده بود که میلاد سرلک در لیست اولیه نفراتی بود که یحیی قصد داشت در ضربات پنالتی ها از او و توانش در زدن پنالتی استفاده کند اما مصدومیت و گرفتگی عضله بدموقعی به سراغ این ستاره پنالتی زن پرسپولیس آمد تا با تعویض اجباری شماره 10 سرخ ها پازل ذهنی گل محمدی و همکارانش در ضربات پنالتی دچار چالشی غیرقابل پیش بینی  شود و در نهایت یکی از امیدهای پرسپولیس برای پنالتی ها که سابقه خوبی در پنالتی داشت، نتواند در این مسیر کمک حال پرسپولیس و گل محمدی شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: