فوری؛ تهران یک هفته تعطیل می شود؟

دانلود ویدیو

تهران تعطیل می‌شود؟ رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: پیشنهاد شده است علاوه بر تعطیلی آخر هفته، ۳ روز دیگر به تعطیلی تهران و کرج اضافه شود. در صورت سفر به شهرهای قرمز، ناجا مسافرین را عودت خواهد داد.