پایگاه خبری خانه فوتبال:

رسول خطیبی در ابتدای فصل کارش را به عنوان سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک آغاز کرد اما پس از نیم فصل اول او قراردادش را به صورت یک طرفه و بدون رضایت باشگاه آلومینیوم، فسخ و به باشگاه تراکتور تبریز پیوست. پس از این اتفاق باشگاه آلومینیوم اراک از رسول خطیبی شکایت کرد و حالا او در این پرونده محکوم به پرداخت خسارت به باشگاه آلومینیوم شده است.

بدین ترتیب رسول خطیبی به پرداخت یک میلیارد تومان خسارت به باشگاه آلومینیوم اراک و ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت هزینه دادرسی شده است. البته این حکم به مدت هفت روز قابل اعتراض و تجدید نظر است.

حمیدرضا عبداللهی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ۵۰۰  میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال  بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می گردد. 

حمیدرضا جودکی به پرداخت پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می گردد. 

بهزاد بشتایم به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می‌گردد.

منبع: فدراسیون فوتبال

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: