ویدئو دیدنی اتحادیه جهانی کشتی برای نبرد یزدانی و تیلور

دانلود ویدیو

اتحادیه کشتی برای مسابقه حساس حسن یزدانی و دیوید تیلور کلیپ جذابی را منتشر کرد. این دیدار عصر امروز برگزار خواهد شد.