پایگاه خبری خانه فوتبال:

تخت کشیان درباره وضعیت ساخت این سریال گفت :ما درخواست مجوز ساخت سریال”مگه تموم عمر چند تا بهاره ” به کارگردانی سروش صحت را از سوم بهمن سال ۹۹ به وزارت ارشاد ارائه داده ایم و از اول اردیبهشت گروه آماده فیلمبرداری است ولی هنوز مجوز ساخت این سریال صادر نشده است.
او ادامه داد :همه چیز این سریال مشخص شده و لوکیشن سریال نیز معلوم است و همه عوامل این سریال آماده هستند و فقط منتظر صادر شده مجوز ساخت آن هستیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: