پایگاه خبری خانه فوتبال:

یک گاو پس از رم کردن در خیابان با گلوله های ماموران پلیس کشته شد. اعضای هیئتی درحال ذبح یک گاو بخاطر عزاداری حسینی بودند که طناب از پای حیوان جدا شده و درگیری میان گاو و مردم رخ داده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: