اولین گل این فصل مهدی طارمی به تیم علیپور؛فیلم

دانلود ویدیو

گل اول پورتو به ماریتیمو توسط طارمی مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو اولین گل فصل خود را مقابل ماریتیمو و یاران علیپور به ثمر رساند.