گل تکنیکی و کم نظیر سردار آزمون

دانلود ویدیو

گل زیبای سردار آزمون برای زنیت سردار آزمون موفق شد در دیدار مقابل زسکا مسکو در دقیقه 82 گل زیبایی را به ثمر رساند.