پایگاه خبری خانه فوتبال:

امین قاسمی نژاد بازیکنی است که روز پنجشنبه در باشگاه پرسپولیس حاضر شد اما دقایقی بعد با حضور در باشگاه استقلال قراردادی 2 ساله امضا کرد.

همین مساله باعث شد تا این شائبه به وجود بیاید استقلال با قراردادی نجومی قاسمی نژاد را به خدمت گرفته است و در غیر اینصورت قرارداد او با پرسپولیس امضا می شد.

با این حال یکی از مدیران باشگاه استقلال با رد این شایعه می گوید: اینکه می گویند قرارداد قاسمی نژاد نجومی است درست نیست. پرسپولیس به این بازیکن مبلغی را به عنوان قرارداد پایه و مبلغی دیگر را به عنوان خارج از قرارداد پیشنهاد داده بود. ما این رقم خارج از قرارداد باشگاه پرسپولیس را به آپشن تبدیل کردیم. مطمئنا قراردادی که ما با قاسمی نژاد امضا کردیم بهتر از قراردادی است که قرار بود با پرسپولیس امضا کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: