زمان و نحوه بازگشایی مدارس

دانلود ویدیو

بازگشایی مدارس از اول مهر به صورت مجازی و حضوری زمان و نحوه بازگشایی مدارس را از زبان معاون وزارت آموزش و پرورش ببینید و بشنوید.