تصاویر آتش زدن عمدی خودروها در تهران

دانلود ویدیو

به دنبال آتش زدن عمدی خودروهای شهروندان و سرقت، در شهرک بروجردی تهران ساکنین این منطقه از نا امنی به وجود آمده بسیار ناراضی هستند.