پایگاه خبری خانه فوتبال:

رضا بهبودی «دکتر بوکوفسکی» را زندگی می‌کند.

«دکتر بوکوفسکی» پزشکی لهستانی است که در بندر پهلوی مشغول ساخت بیمارستان است.

سرنوشت او در این سرزمین به گونه ای دیگر رقم می خورد.

بهناز جعفری «رعنا» را زندگی می‌کند.

«رعنا» همسر دوم ناصرخان ملک لاهیجی، زنی روستایی، ساده و مهربان.

رعنا، هووی فخرالنسا قصه‌ی ماست.

فرخ نعمتی «سرتیپ آریا» را زندگی می‌کند.

«ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گهران

ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جان»

«سرتیپ آریا» فرمانده نظامی گیلان مصداق بارز این شعر؛ مافوقِ شیرزاد ملک قصه‌ی ماست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: