پایگاه خبری خانه فوتبال:

جسد زن جوان در کمد پیدا شد او با خودکشی به زندگی اش پایان داده بود.
خودروهای پلیس و مقام قضایی خیلی زود خود را به محل حادثه که در بولوار توس قرار داشت، رساندند. متوفی زنی ۳۸ ساله بود که از کمد در اتاق خانه اش خود را حلق آویز کرده بود.

جنازه زن مشهدی از کمد حلق آویز شده بود

صحنه دل خراشی که فرزندش بعد از مراجعه به خانه با آن روبه رو می شود و تا موضوع را به اورژانس و پلیس اطلاع دهد، کار از کار گذشته و مادرش جان خود را از دست داده بود و این پسر از دیدن جسد مادرش دچار شوک شد.

در بررسی پرونده متوفی نیز مشخص شد که این فرد پیش تر نیز طی چند مرحله دست به خودکشی زده اما ناموفق بوده است. در تحقیقات بعدی پرونده نیز مشخص شد که وی تحت درمان بوده است.

جسد متوفی برای اطلاعات دقیق تر پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

منبع: رکنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: