پایگاه خبری خانه فوتبال:

واکسن کرونا آسترازنیکا و سینوفارم دو واکسن اصلی که وارد و ایران مشغول تزریق آنها است. واکسن کرونای آمریکایی اجازه وزود به ایران را ندارد. واکسن کرونا در ایران هم ساخته شده. واکسن کرونا در چند مرحله به تعدادی از داوطلبین در ایران تزریق شد. خوشبختانه واکسن کرونای ایرانی تا به امروز عوارضی نداشته است

افراد شامل تزریق دز سوم واکسن کرونا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: